Ik ben Anja van de Ven en al ruim 25 jaar makelaar in Eindhoven. Ik ken de markt en zie dat mensen die een logische, verstandige stap willen maken naar goede voorzieningen, comfort en maatwerk in Eindhoven of net daarbuiten, passend woonaanbod missen. Het is een  ondernemende doelgroep, jong van geest, bemiddeld en klaar om te genieten. En bovendien omvangrijk en groeiend. De doorstroom op de woningmarkt stagneert hier echter.

MOOVING IS IN BEWEGING

Partijen die de doorstroom kunnen verwezenlijken zijn de Gemeente, De Provincie, Woningcorporaties, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. Hun belangen liggen verrassend dicht bij elkaar.
Er is echter geen globaal overzicht over wat senioren, die deze doorstroom kunnen waarmaken, nu eigenlijk willen!
Het wordt tijd dat daar inzicht in komt.
Laat weten wat je wilt zodat er gebouwd wordt naar de behoefte en de huidige bestaande woningvoorraad op de juiste manier wordt gesplitst en verdeeld!

We kunnen onze stem laten horen en onze krachten bundelen.